آزمون تعیین سطح

بدانید به چه سطحی تعلق دارید!

آزمون تعیین سطح سفید آزمونی است که سطح زبانی فرد متقاضی ثبت نام در سیستم آموزشی سفید را ارزیابی می‌کند و تعیین می‌کند و زبان‌آموز باید در چه سطحی شروع به زبان‌آموزی کند.
آزمون مذکور با رعایت آخرین استاندارد‌های آزمون‌سازی و به صورت کاملاً هدفمند طراحی شده است. در این آزمون دو خصیصه‌ی زبانی اعم از دستور و دایره‌ی واژگان و نیز دو مهارت شنیداری و گفتاری مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد.
  • آزمون شفاهی (مصاحبه) که زمان آن از ۷ الی ۱۰ دقیقه است.
  • آزمون کتبی (در صورت تشخیص سوپروایزر ) با ۸۰ پرسش تستی شامل ۱۰ پرسش مربوط به بخش شنیداری، ۴۰ پرسش مربوط به دستور زبان، ۳۰ پرسش مربوط به واژگان است. زمان آزمون ۴۰ دقیقه می‌باشد.
در پایان مصاحبه، سطح زبانی افراد توسط مسئول بخش آموزش دپارتمان زبان مشخص گردیده و زبان‌آموز مجاز به ثبت نام در ترم مربوطه خواهد بود.
توضیحات :
  • -زبان آموزانی که بعد از سه ترم قصد ثبت نام مجدد دارند ، باید در آزمون تعیین سطح شرکت کنند.
  • -منابع که در آزمون تایین سطح مد نظر قرار داده می شود همان کتب درسی هست که به عنوان منابع آموزشی در این مجموعه استفاده می شود . برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید .
  • هزینه تعیین سطح و مشاوره رایگان می باشد.