دوره بزرگسالان

دوره ی آموزشی بزرگسالان ویژه زبان آموزان دبیرستانی (از دوم دبیرستان) ، دانشجویان ، مشاغل آزاد و غیره می باشد.