دوره ویژه کودکان

این دوره ی آموزشی ویژه ی زبان آموزان خردسال با نام اختصاری CHILDREN می باشد که اختصاص به بچه های ۴ سال الی دانش آموزان پیش دبستانی دارد .