قوانین آموزشی و انضباطی

 نظر کلیه‌ی زبان‌آموزان محترم را به چند مورد از آیین‌نامه‌ی انضباطی و مالی این مرکز جلب می‌نماییم.
 
تعهدات زبان‌آموز:
۱٫ زبان‌آموز ملزم است به حضور در کلاس در ساعات مقرر.
۲٫ سه بار تأخیر بیش از ۱۰ دقیقه برابر است با یک جلسه غیبت.
۳٫ غیبت بیش از ۳ جلسه باعث محرومیت از آزمون نهایی و مردودی در ترم مربوطه خواهد شد.
۴٫ نمره‌ی قبولی ۷۰ از ۱۰۰ و نمره‌ی بین ۶۵ تا ۷۰ مشروط محسوب می‌شود.
۵٫ زبان‌آموز در صورت کسب نمره‌ی مشروطی موظف به گرفتن نمره‌ی ۷۵ برای ترم آتی بوده و در غیر این صورت ملزم به تکرار هر دو ترم خواهد بود.
۶٫ چنانچه زبان‌آموزی بر اساس نظر مسئولین آموزش بی‌انضباط تشخیص داده شود، آموزشگاه پس از یک بار اخطار اقدام به جلوگیری از ارائه‌ی خدمات آموزشی به این زبان‌آموز خواهد کرد.
۷٫ زبان‌آموز موظف است در حفظ نگهداری اموال مؤسسه کوشا باشد و در صورت وارد آوردن هرگونه خسارت، پرداخت غرامت به عهده‌ی زبان‌آموز است.
۸٫ پوشش زبان‌آموز در مجموعه می‌بایست مطابق با شئونات اسلامی باشد. خانمها فقط با پوشش مقنعه مجاز به حضور در کلاس‌ها هستند.
تعهدات مالی:
۱٫ زبان‌آموز ملزم است به پرداخت شهریه‌ی کامل در هنگام ثبت نام و پیش از شروع ترم مربوطه.
۲٫ شهریه‌ی هر ترم فقط مختص به همان ترمی است که زبان‌آموز در آن ثبت نام نموده است.
۳٫ محفوظ نگه داشتن شهریه و یا انتقالِ آن به ترم دیگر به هیچ عنوان امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۴٫ با اعلام انصراف زبان‌آموز از حضور در کلاس‌ها تا پیش از تاریخ شروع دوره‌ی آموزشی، شهریه‌ی مربوطه با کسر ۵۰% قابل استرداد است.
۵٫ شهریه‌ی پرداختی پس از شروع دوره‌ی آموزشی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.