آموزش عکاسی موسسه سفید

پیش ثبت نام دوره عکاسی – کلیک کنید

پیش ثبت نام دوره عکاسی

پر کردن تمام قسمت های خالی فرم لازم است در غیر این صورت ارسال فرم با موفقیت صورت نمی پذیرد

این بخش صرفا به منظور پیشنهاد شما جهت زمان حدودی برگزاری کلاس می باشد و ساعت برگزاری کلاس شما میتواند تغییر کند

لطفا صبر کنید

آموزش عکاسی موسسه سفید
آموزش عکاسی موسسه سفید

پیش ثبت نام دوره عکاسی – کلیک کنید

پیش ثبت نام دوره عکاسی

پر کردن تمام قسمت های خالی فرم لازم است در غیر این صورت ارسال فرم با موفقیت صورت نمی پذیرد

این بخش صرفا به منظور پیشنهاد شما جهت زمان حدودی برگزاری کلاس می باشد و ساعت برگزاری کلاس شما میتواند تغییر کند

لطفا صبر کنید

آموزش عکاسی موسسه سفید

کلاس های عکاسی – ۱۵ سال به بالا

شامل ۳  ترم

ترم اول (۴ جلسه ) : تئوری  ( آشنایی با دوربین ، سبک ها و مکاتب عکاسی و نقاشی شناخت نور و منابع نوری و استفاده از آن در عکاسی و نقاشی  کمپوزیسیون (ترکیب بندی) و عناصر آن در عکاسی ، قاب بندی

۵ تا ۱۰ نفر ۱۵۰ تومان

ترم دوم (۴ جلسه) عکاسی پرکتیکا (عملی) با توجه به قوائد و تئوری های یاد گرفته شده ۵ نفره ۱۵۰ تومان

آموزش عکاسی موسسه سفید
آموزش عکاسی موسسه سفید

ترم سوم عکاسی در طبیعت و فضاهای عمومی شهری در گروه های ۲ یا ۳ نفره

آموزش عکاسی موسسه سفید

هنرجویان در پایان این دوره با توجه به گرایش و علاقه مندی خود می بایست حد اقل ۱۰ عکس که مورد تایید استاد باشد برای شرکت در نمایشگاه گروهی ارائه دهند .

۱۰ جلسه ۵۰۰ تومان

پیش ثبت نام دوره عکاسی – کلیک کنید

پیش ثبت نام دوره عکاسی

پر کردن تمام قسمت های خالی فرم لازم است در غیر این صورت ارسال فرم با موفقیت صورت نمی پذیرد

این بخش صرفا به منظور پیشنهاد شما جهت زمان حدودی برگزاری کلاس می باشد و ساعت برگزاری کلاس شما میتواند تغییر کند

لطفا صبر کنید