استاد تار و سه تار

مدینه امیربیگی
مدینه امیربیگی

 

متولد سال ۱۳۴۴

ساز سه تار را در سال ۱۳۸۱ نزد اساتیدی چون سروش حاتمی و علی مولانیا اغاز نمود .
و تدریس سه تار را از سال ۱۳۸۵ اغاز نمود و در حال حاضر در اموزشگاه های متعددی مشغول به تدریس میباشد