logo

انتخاب محل سایدبار

این سایدبار را با ابزارک های کاربردی پر کنی تا براحتی در دسترستان باشند
Email@YourSite.Com
+989121234567

معتبرترین موسسه آموزشی اسلامشهر

5404 336 902 98+:

اندازه کاغذها و تفاوت آنها

موسسه فرهنگی هنری سفید > طراحی و نقاشی  > اندازه کاغذها و تفاوت آنها

اندازه کاغذها و تفاوت آنها

سازمان جهانی استاندارد (ISO) استانداری را برای اندازه کاغذها در سه سری A، B و C معرفی کرده است. این استاندارد به استاندارد ISO 216 معروف است. بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران از این استاندارد استفاده می کنند. هر یک از این سری ها از صفر تا ده شماره گذاری می شوند. به عنوان مثال A0, A1, A2, A3, A4, A5, …. که معروف ترین های آنها هم که همه می شناسند و با آن سر کار دارند اندازه های A3, A4 و A5 می باشد. این اندازه ها با هم رابطه ۱:۲(۱/۲) دارند. یعنی عرض یک استاندارد، ارتفاع استاندارد بعدی می شود. و ارتفاع آن بر دو تقسیم می شود و عرض اندازه بعدی را تشکیل می دهد. برای بهتر متوجه شدن به مثال زیر توجه کنید.
اندازه کاغذ A3: 297 * 420
اندازه کاغذ A4: 210 * 297
عرض کاغذ A3 برابر با ۲۹۷ میلیمتر است. این اندازه برای با ارتفاع کاغذ A4 می باشد. و ارتفاع کاغذ A3 برابر با ۴۲۰ میلیمتر می باشد که اگر آن را بر دو تقسیم کنیم مقدار ۲۱۰ بدست می آید و این مقدار برابر با عرض کاغذ A4 می باشد.
البته رابطه اندازه کاغذ ها چندان مهم نیست. آنچه اهمیت دارد کاربرد آنهاست. به عنوان مثال اندازه کاغذ A4 بیشتر برای نامه نگاری و جزوات استفاده می شود و یا از A3 برای تهیه نقشه ساختمانی استفاده می کنند. برای نامه ها و متن های کوتاه از A5 استفاده می شود و برای چاپ کتاب معمولا از اندازه B5 استفاده می کنند. سری C هم اندازه پاکت نامه ها را مشخص می کند.
در زیر جدول و شکل اندازه کاغذها در سری های A,B و C بر اساس میلیمتر، سانتیمتر و اینچ نشان داده شده است:
اندازه کاغذهای پر کاربرد:
اندازه
میلیمتر
(mm)
سانتیمتر
(cm)
اینچ
(inch)
A5
۲۱۰*۱۴۸
۲۱*۱۴٫۸
۸٫۳*۵٫۸
A4
۲۹۷*۲۱۰
۲۹٫۷*۲۱
۱۱٫۷*۸٫۳
A3
۴۲۰*۲۹۷
۴۲*۲۹٫۷
۱۶٫۵*۱۱٫۷
B5
۲۵۰*۱۷۶
۲۵*۱۷٫۶
۹٫۸*۶٫۹

اندازه کاغذ سری A

اندازه
سری A
میلیمتر
(mm)
سانتیمتر
(cm)
اینچ
(inch)
ارتفاع
عرض
ارتفاع
عرض
ارتفاع
عرض
A0
۱۱۸۹
۸۴۱
۱۱۸٫۹
۸۴٫۱
۴۶٫۸
۳۳٫۱
A1
۸۴۱
۵۹۴
۸۴٫۱
۵۹٫۴
۳۳٫۱
۲۳٫۴
A2
۵۹۴
۴۲۰
۵۹٫۴
۴۲
۲۳٫۴
۱۶٫۵
A3
۴۲۰
۲۹۷
۴۲
۲۹٫۷
۱۶٫۵
۱۱٫۷
A4
۲۹۷
۲۱۰
۲۹٫۷
۲۱
۱۱٫۷
۸٫۳
A5
۲۱۰
۱۴۸
۲۱
۱۴٫۸
۸٫۳
۵٫۸
A6
۱۴۸
۱۰۵
۱۴٫۸
۱۰٫۵
۵٫۸
۴٫۱
A7
۱۰۵
۷۴
۱۰٫۵
۷٫۴
۴٫۱
۲٫۹
A8
۷۴
۵۲
۷٫۴
۵٫۲
۲٫۹
۲
A9
۵۲
۳۷
۵٫۲
۳٫۷
۲
۱٫۵
A10
۳۷
۲۶
۳٫۷
۲٫۶
۱٫۵
۱
اندازه کاغذ سری A

اندازه کاغذ سری A

اندازه کاغذ سری B

اندازه
سری B
میلیمتر
(mm)
سانتیمتر
(cm)
اینچ
(inch)
ارتفاع
عرض
ارتفاع
عرض
ارتفاع
عرض
B0
۱۴۱۴
۱۰۰۰
۱۴۱۴
۱۰۰
۵۵٫۷
۳۹٫۴
B1
۱۰۰۰
۷۰۷
۱۰۰
۷۰٫۷
۳۹٫۴
۲۷٫۸
B2
۷۰۷
۵۰۰
۷۰٫۷
۵۰
۲۷٫۸
۱۹٫۷
B3
۵۰۰
۳۵۳
۵۰
۳۵٫۳
۱۹٫۷
۱۳٫۹
B4
۳۵۳
۲۵۰
۳۵٫۳
۲۵
۱۳٫۹
۹٫۸
B5
۲۵۰
۱۷۶
۲۵
۱۷٫۶
۹٫۸
۶٫۹
B6
۱۷۶
۱۲۵
۱۷٫۶
۱۲٫۵
۶٫۹
۴٫۹
B7
۱۲۵
۸۸
۱۲٫۵
۸٫۸
۴٫۹
۳٫۵
B8
۸۸
۶۲
۸٫۸
۶٫۲
۳٫۵
۲٫۴
B9
۶۲
۴۴
۶٫۲
۴٫۴
۲٫۴
۱٫۷
B10
۴۴
۳۱
۴٫۴
۳٫۱
۱٫۷
۱٫۲

اندازه کاغذ سری B

اندازه کاغذ سری C

اندازه
سری C
میلیمتر
(mm)
سانتیمتر
(cm)
اینچ
(inch)
ارتفاع
عرض
ارتفاع
عرض
ارتفاع
عرض
C0
۱۲۹۷
۹۱۷
۱۲۹٫۷
۹۱٫۷
۵۱٫۱
۳۶٫۱
C1
۹۱۷
۶۴۸
۹۱٫۷
۶۴٫۸
۳۶٫۱
۲۵٫۵
C2
۶۴۸
۴۵۸
۶۴٫۸
۴۵٫۸
۲۵٫۵
۱۸
C3
۴۵۸
۳۲۴
۴۵٫۸
۳۲٫۴
۱۸
۱۲٫۸
C4
۳۲۴
۲۲۹
۳۲٫۴
۲۲٫۹
۱۲٫۸
۹
C5
۲۲۹
۱۶۲
۲۲٫۹
۱۶٫۲
۹
۶٫۴
C6
۱۶۲
۱۱۴
۱۶٫۲
۱۱٫۴
۶٫۴
۴٫۵
C7
۱۱۴
۸۱
۱۱٫۴
۸٫۱
۴٫۵
۳٫۲
C8
۸۱
۵۷
۸٫۱
۵٫۷
۳٫۲
۲٫۲
C9
۵۷
۴۰
۵٫۷
۴
۲٫۲
۱٫۶
C10
۴۰
۲۸
۴
۲٫۸
۱٫۶
۱٫۱
 
اندازه کاغذ سری C

اندازه کاغذ سری C

رضا خان محمدی
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

*

code