خوشنویسی لاتین کاپرپلیت

آموزش خوشنویسی کاپرپلیت

 

آموزش خوشنویسی کاپرپلیت
آموزش خوشنویسی کاپرپلیت
دوره هنری خوشنویسی کاپرپلیت با هدف یادگیری هنری خوشنویسی می باشد که علاقه مندان به آن می توانند با گذراندن دوره های خوشنویسی کاپرپلیت امکان خلق آثار هنری از جمله خلق اثری هنری مانند ترجمه انگلیسی شعری از حافظ اقدام نمایند. هر ترم شامل ۴ جلسه آموزشی می باشد. در سبک هنری هنرجو با ابزار مربوط به آن از جمله نوک و قلمهای مخصوص این سبک هنری و همچنین مرکب های رنگی خوشنویسی می نماید.

  • شیوه هنری خوشنویسی، ترمیک ۴ جلسه
  • کارگاهی هر جلسه ۹۰ دقیقه
  • شهریه هرم ترم ۶۵ هزار تومان
  • گواهینامه پایان دوره از موسسه فرهنگی و آموزشی سفید
    آموزش خوشنویسی کاپرپلیت
    آموزش خوشنویسی کاپرپلیت