مدیریت موسسه سفید اسلامشهر

رضا خان محمدی
رضا خان محمدی
مدیریت موسسه سفید
تحصیلات مهندسی مکانیک سیالات
سابقه کاری : تدریس از سال ۸۳
مدیریت مجموعه سفید از سال ۹۰
سرپرست بخش حقوقی شرکت طرفه نگار سال ۸۹
طراحی سایت