مدرس زبان انگلیسی

سرکار خانم نسرین رضا زاده

مدرس زبان انگلیسی

کارشناسی مترجمی زبان

هشت سال سابقه تدریس

آشنا زبان فرانسه و آلمانی