معرفی مایکروسافت اکسس (Microsoft Access)

مایکروسافت اکسس (Microsoft Access) رایانه کار نشانه کفایت در مهارتهای کامپیوتری می باشد. پس شرکتی که قرار است به نیروی انسانی یا کارمندان خود آموزش

ادامه

معرفی نرم افزار اکسل Excel و کاربرد آن

معرفی نرم افزار اکسل Excel یکی از مهارت های هفتگانه رایانه کار آموزش نرم افزار اکسل است.نرم افزار اکسل از جمله کاربردی ترین نرم افزارهای

ادامه

آموزش مهارتهای هفتگانه رایانه کار

دوره رایانه کار توسط آن مهارتهای کامپیوتری کاربران تائید می شود. گواهینامه رایانه کار و دریافت آن به معنی رسیدن به درجه‌ای از مهارت در

ادامه

منظور از مهارت های هفت گانه رایانه کار چیست؟

مهارت های هفت گانه رایانه کار   جهت شرکت در دوره رایانه کار کلیک کنید دوره رایانه کار چیست؟ رایانه کار  مهارت هفت گانه ای

ادامه