جذب مدرس موسیقی

موسسه سفید در نظر دارد جهت تکمیل کادر آموزشی خود در رشته های موسیقی مدرس جذب نماید

لطفا فرم زیر را به زبان فارسی تکمیل و سپس بر روی گزینه ارسال فرم کلیک نمائید

جذب استاد موسیقی

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 20MB

لطفا صبر کنید